Sadaka-islam.jouwweb.nl

Vormen van barmhartige daden

Vormen van barmhartige daden

De barmhartige werken in de islam zijn in vier vormen te onderscheiden.

1. De zakât. Het gaat hier om het geven van aalmoezen, dat tijdens Mohammeds’ saw verblijf in

Medina door hem verplicht is gesteld. Men moet 2.5% van zijn bezit afstaan.

2. De zakât al-fitr. Dit vindt altijd plaats tijdens de maand ramadan en is ook verplicht.

3. De sadaka. Dit is een vrijwillige vorm en dit omvat het geven van geld of goederen aan

armen en behoeftigen.

4. Het doen van goede werken in of voor levensbeschouwelijke organisaties (awqaftraditie).

In de volgende paragrafen worden de vier vormen nader uitgewerkt.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb